Ovaj proizvod više nije dostupan!

ponuda.rs

Za štampanje cena morate u pretraživaču da omogučite štampanje pozadinskih slika.

U većini pretraživača spomenuta opcija omogućava se označavanjem: File > Page setup > Print background images.